กองทุนตราสารหนี้คืออะไร? พร้อมมาดูว่าลงทุนตราสารหนี้ธนาคารไหนดี 2566

กองทุนตราสารหนี้อยากรู้ความหมาย ลงทุนตราสารหนี้ธนาคารไหนดี 2566

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากลงทุนกองทุนสักอย่าง แล้วดันไปเห็นว่ามีกองทุนตราสารหนี้เกิดความอยากรู้ความหมายว่าคืออะไร แล้วจะเลือกลงทุนตราสารหนี้ธนาคารไหนดี 2566? เอาเป็นว่าเรามีรายละเอียดมาให้ศึกษาอย่างละเอียดในบทความนี้ รับรองว่าคุณจะไม่เกิดความสงสัยใด ๆ อีกต่อไป

กองทุนตราสารหนี้มีความหมายอย่างไร? 2023 (2566)

กองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนตราสารหนี้คือ การลงทุนประเภทหนึ่งที่จะมีผู้ลงทุนที่เชี่ยวชาญที่คอยดูแลพอร์ตการลงทุนให้เรา โดยตราสารหนี้ทั้งหลายจะมีความเสี่ยงในระดับปานกลางไปจนถึงต่ำสุด การลงทุนจะอยู่ที่มากกว่า 1 – 2 ปี ยิ่งทำให้ลดความเสี่ยงการลงทุนได้ดี ให้อยู่ในสภาพคล่องได้ตลอด ที่สำคัญตราสารหนี้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ลงทุน หรือตัวหุ้นที่เราลงทุน ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไรด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนตราสารหนี้แบบระยะยาว

ปกติแล้วกองทุนตราสารหนี้มีความเสี่ยงไหม? 2023 (2566)

แม้ว่าจะมีผู้คอยูแลพอร์ตกองทุนตราสารหนี้ให้เราอย่างเชี่ยวชาญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะเกิดคการขาดทุนอยู่ได้ เพราะเมื่อเราหรือผู้เชี่ยวชาญได้ลงทุนไปแล้วล็อคหนึ่ง เท่ากับว่าหมดโอกาสที่จะนำเงินก้อนที่ลงทุนนั้นไปลงทุนอย่างอื่นที่อาจมีผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ไปโดยปริยาย ซึ่งอาจมีการปรับเรื่องดอกเบี้ยได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อเวลาผ่านไปเราขายไปแล้วได้เงินปันผลแล้ว ในอนาคตอาจมีผลตอบแทนสูงกว่านี้ก็เท่ากับว่าขาดทุนไปนั่นเอง 

กองทุนตราสารหนี้กับธนาคารที่น่าสนใจ 2023 (2566)

  1. กองทุนตราสารหนี้ 2566 กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ : จะเน้นการลงทุนทั้งในและนอกประเทศโดยใช้เงินฝาก หรือตราสารหนี้ ตราสารเทียบเท่าเงินฝากออกรับรอง มีการค้ำประกันการจ่ายโดยภาครัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ สถาบันการเงิน รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ 
  2. กองทุนตราสารหนี้แนะนํา PRINCIPAL FI กองทุนเปิดพรินซิเพิล

จะเน้นการลงทุนในตราสารเงินฝาก ไหรือเทียบเท่าเงินฝาก โดยจะเป็นตราสารภาคเอกชนที่รวมกันแล้วของมูลค่าทรัพย์สินในกองทุนไม่น้อยกว่า 80% มีการจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย โดยที่บริษัทจะจัดการให้เรื่องของถ่วงน้ำหนักของกระแสเงิน 

  1. กองทุนตราสารหนี้ KACB เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

ปิดท้ายกันที่การเน้นลงทุนที่ออกโดยบริษัทเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ มีการลงทุนตามสัญญาซื้อขายแบบล่วงหน้า เพื่อช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่จะไม่เกี่ยวจ้องกับการลงทุนที่มีสัญญาซ้อขายล่วงหน้าแฝง

และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมดที่คงพอช่วยให้คนที่เพิ่งรู้จักได้เกิดความเข้าใจอย่างที่สุด แต่กระนั้นทุกการลงทุนมีความเสี่ยง จำเป็นต้องศึกษาผู้ร่วมลงทุน ผู้ดูแลพอร์ตที่น่าเชื่อถือ ฝีมือดีด้วย ความเสี่ยงก็จะลดลง