เทสโก้ โลตัส เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ศักยภาพและประสบการณ์ของผู้สูงอายุจะสามารถนำรอยยิ้มมาให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกค้าและพนักงาน เติมเต็มสีสันและสร้างบรรยากาศการทำงานที่สดชื่นในสาขาของเรา โดยเรามุ่งหวังให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ได้มีโอกาสสร้างรายได้และสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น ด้วยการทำงานใกล้บ้านและใช้ประสบการณ์ ความรู้ความถนัด เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พบปะผู้คน ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ
หากคุณมีใจรักบริการ พร้อมดูแลใส่ใจลูกค้า ส่งมอบสินค้าและประสบการณ์ที่ดียิ่งๆขึ้นให้กับลูกค้าของเทสโก้ โลตัส สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครงานผ่านทางช่องทางนี้ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ หรืออีกช่องหนึ่งโดยท่านสามารถไปที่สาขาเพื่อขอกรอกแบบฟอร์มได้ด้วยตัวเอง
* จำเป็น
1. คำนำหน้า *
2. ชื่อ-นามสกุล *
3. วันเดือนปีเกิด *
4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
5. รูปแบบธุรกิจที่สนใจทำงาน *
6. พื้นที่ เขตหรือจังหวัด ที่ทำงานได้ *
7. วุฒิการศึกษา
8. ท่านทราบข่าวสารการสมัครงานจากช่องทางใด
9. แผนกที่สนใจ
10. หากมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทใดเป็นพิเศษ โปรดระบุ
11. วันที่สะดวกทำงาน *
12. เวลาที่สะดวกทำงาน
13. จำนวนชั่วโมงที่สนใจทำงาน
ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาตามความจำเป็นของบริษัทในเรื่องวันและชั่วโมงการทำงานที่มี
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจร่วมงานกับเทสโก้ โลตัส